"Seseorang guru yang mengajar tanpa cuba menimbulkan
dan menghidupkan keinginan dan semangat belajar di kalangan murid-muridnya, sama seperti seorang yang menempa besi
yang dingin"
- Mann Horace

No comments:

Post a Comment