Tersebut di dalam riwayat iaitu setelah Rasulullah s.a.w. mengantar Mu'az bin Jabal menjadi guru di Yaman, Baginda berpesan kepadanya;

"Sekiranya Allah memberi hidayat sehingga kamu dapat memberi pelanajaran kepada seseorang, maka yang demikian itu lebih baik bagi kamu daripada memiliki dunia beserta sekalian yang ada di dalamnya."

No comments:

Post a Comment